Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Ter Vichten kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Ter Vichten. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ter Vichten verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Ter Vichten

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Ter Vichten-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Ter Vichten-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Ter Vichten. U kunt uw verzoek sturen naar Ter Vichten door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Ter Vichten

De informatie op de Ter Vichten website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Ter Vichten streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Ter Vichten hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.